LaddarKunskapsbank


Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - kallas även npf. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar handlar om hur hjärnan arbetar och fungerar. De fyra vanligaste npf-diagnoserna är adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörning/DLD. Diagnoserna är närbesläktade och det är mer vanligt att ha flera npf-diagnoser än bara en.


Kort om adhd

Adhd (och add) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter att koncentrera sig, reglera sin aktivitetsnivå (överaktivitet) och kontrollera sina impulser.

Den som har add har lägre aktivitetsnivå än andra, kan ha svårt att komma igång med aktiviteter och få saker gjorda, blir ofta lätt distraherad och tappar sin uppmärksamhet.

Läs mer här»

Kort om autism

Autismspektrumtillstånd, AST, innebär ett annorlunda sätt att fungera inom vissa områden. Den som är autistisk kan ha svårt att förstå regler för social interaktion och kommunikation.

Det är också vanligt med specialintressen och att upprepa vissa beteenden. Autister upplever ofta sinnesintryck på ett annorlunda sätt, och kan ha svårt att ta in för mycket information på en gång.


Läs mer här»


Kort om dyslexi

Många personer har svårt att läsa eller skriva. Det kan bero på många olika saker, till exempel dyslexi. Den som har dyslexi har svårare än andra med avkodningen, det vill säga att läsa ihop bokstäver till ord. Det tar lång tid och kan vara jobbigt att läsa.

Många personer med dyslexi har också svårt att stava.

Läs mer här»

Kort om Selektiv Mutism

Selektiv mutism är en ångestrelaterad diagnos som påverkar förmågan att tala och kommunicera i vissa sociala situationer.

Barn med selektiv mutism kan prata och kommunicera normalt i vissa miljöer, som hemmet eller med nära familjemedlemmar. Däremot upplever många svårigheter att tala i andra miljöer, som skolan eller offentliga platser.


Läs mer här»


Kort om språkstörning/DLD

Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt att lära sig sitt eller sina modersmål på samma sätt och i samma takt som jämnåriga.

Den som har språkstörning/DLD kan till exempel ha svårt att uttala språkljud, att hitta ord, att använda rätt grammatik eller förstå vad andra säger.

Läs mer här»

Kort om Tourette

När du har Tourette Syndrom har du både motoriska och verbala tics som varar under minst ett år.

Motoriska tics är reflexliknande rörelsen som till exempel blinka med ögonen, rycka på axlarna eller ett ben.

Verbala tics kan vara "snusningar", hosta eller harklingar som kan utvecklas till ljud, läten och ibland ord eller hela meningar.


Läs mer här»Kunskapsbank


 

Adhd

Autism

Dyslexi

språkstörning - dld

Språkstörning - DLD

Tourette

Selektiv Mutism