Laddar

Tips för en hjärnvänlig arbetsplats

Över hälften av alla personer i arbetsför ålder drabbas någon gång av kognitiva problem, som minnesproblem eller svårigheter med uppmärksamhet. Det kan vara övergående eller permanenta kognitiva problem. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som adhd (add) och autism är detta särskilt vanligt. Du kan läsa mer om olika NPF-diagnoser i vår Kunskapsbank.

För dig som arbetsgivare

Alla kognitiva problem faller inte under NPF-paraplyet men en hjärnvänlig arbetsplats gynnar samtliga, oavsett om det gäller små eller stora, övergående eller permanenta kognitiva problem. Det kan bidra till minskad sjukskrivning överlag. Kognitiv ergonomi och kognitiv arbetsmiljö bör ses som en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö.

Att förstå och anpassa arbetsplatsen efter individuella behov är viktigt för att skapa en mer stödjande och inkluderande miljö. Det är inte minst viktigt för medarbetare med adhd, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Graden av funktionsnedsättning uppkommer där individ, arbetsmiljömiljö, förhållningssätt och arbetsuppgifter möts. Det betyder att arbetsmiljön och arbetets utformning samt strategier har en stor betydelse för hur väl medarbetaren mår och kan prestera till sin fulla potential.

Under senare år har vi sett en ökning av psykisk ohälsa och NPF-diagnoser i skolan. Elever är vana vid anpassningar och hjälpmedel, oavsett om de har diagnoser eller inte, och kommer självklart att efterfråga detta även i arbetslivet. För att kunna ta tillvara olika talanger är det viktigt med en arbetsmiljö som inte diskriminerar den här relativt stora gruppen.

Funka Mera hjälper dig i arbetet att anpassa arbetsplatsen och arbetssättet. Både med praktiska hjälpmedel och kunskap i form av handledning och utbildning. Vi får flera att funka mera på jobbet helt enkelt!

Öka kunskapen för en inkluderande arbetsmiljö

Lär dig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och få enkla verktyg för att underlätta arbetslivet för personer med NPF, eller andra kognitiva problem.

Förutom våra färdiga utbildningsupplägg är du välkommen att komma med egna önskemål. Tillsammans lägger vi upp en utbildning, workshop eller handledning utifrån behoven som finns på din arbetsplats. Du får ta del av våra egna gedigna kunskaper eller extern expertis.

Kontakta oss för önskemål och offert.

Adhd och autism på jobbet

Här kan du se när Martina Nelsson träffar oss och pratar om frågor som:

  • Vad är det viktigaste för en chef att förstå, när man har en medarbetare med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som adhd och autism?
  • Vad finns det för strategier och anpassningar man kan göra?

Martina Nelson är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, adhd och autism i arbetslivet. Martina är en erfaren och uppskattad föreläsare och flitigt anlitad som gäst och expert i olika podcasts. Hon har specialiserat sig mot arbetsliv och företag och föreläser bland annat för chefer, ledare och personal inom HR. Tillsammans med Lotta Borg Skoglund, docent och överläkare i psykiatri, har Martina Nelsson skrivit boken Adhd på jobbet - Om forskning, hjärnan och strategier.

Arbetsrätt vid adhd och autism – experten Tommy Iseskog svarar

Anna-Karin Arnald, logoped och VD för Funka Mera, samtalar med Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare, om arbetsrätt vid adhd, autism och andra funktionsnedsättningar.

Sändningen är från den 29 februari 2024.

  • Vad är det viktigaste för mig som anställd?
  • Diskriminering på grund av npf-diagnos?
  • Arbetsmiljöansvar, arbetsmiljöbrott, anställningsvillkor…
  • Vad menas med att ha arbetsmiljöansvar?

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter och författare till närmare 300 böcker och hundratals artiklar på området.  Han syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet.

Med sin gedigna erfarenhet och förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt, är Tommy Iseskog ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.


Praktiska hjälpmedel för arbetsplatsen

Utöver kunskap, handledning och utbildning erbjuder Funka Mera en mängd olika hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med kognitiva problem.

Effekterna av olika hjälpmedel kan variera från person till person och fungera olika över tid för samma individ. Därför kan en behöva prova sig fram till vad som fungerar. Våra olika kit passar utmärkt för att prova på.

Kontakta oss om du behöver rådgivning och tips på hjälpsamma saker. Vi kan tillsammans sätta ihop ett paket av hjälpmedel utifrån behoven som finns.

Visuell brusreducering

QuietFrames är utformade som ett par glasögon med avskärmning på sidorna och en bit in på linsen. Synfältet reduceras kraftigt så att mängden visuella intryck från omgivningen minskar. Ett effektivt sätt att minska på distraktioner som stör koncentrationen och orsakar onödiga avbrott i arbetet. QuietFrames möjliggör ostört arbete oavsett var du sitter. De underlättar att komma i ”focusmode”, och signalerar samtidigt till kollegorna att du inte vill bli störd. Visuell brusreducering bidrar till ökad produktivitet, minskad stress och en bättre arbetsmiljö.

QuietFrames – brusreducerande glasögon

  • Reducerar störande synintryck.
  • Skärmar av ljuskällor ovanifrån och från sidan.
  • Med blåljusreducerande komfortfilter, antireflexbehandling och repskydd.

Skärma av intryck

Bänkskärmar eller skrivbordsskärmar och avdelare hindrar insyn och skapar ett eget litet rum för arbetsro. Vissa skärmar består av ljuddämpande material som också bidrar till att förbättra ljudmiljön. Flera dämpande skärmar i ett rum fångar upp mer av ljudet. Skärmarna kan vikas ihop för att ta mindre plats när de inte används.

Filtrera bort stressande ljud

En del personer är mer ljudkänsliga än andra. Det innebär att en kan reagera starkt på vardagliga ljud som andra människor kanske inte märker. Det kan vara hög ljudnivå, vissa frekvenser eller ovanliga ljud. Att ha svårt att filtrera bort störande ljud leder ofta till ökad stress och svårigheter att koncentrera sig.

Ljudkänslighet är en av de sensoriska utmaningarna som påverkar många i arbetslivet. Hos personer med adhd och autister är ljudkänslighet särskilt vanligt, men det förekommer även hos andra. Därför är det viktigt att skapa en lugn och stödjande miljö för att underlätta trivsel och koncentration.

Hörselskydd och hörseldämpare minskar ljudnivån och hjälper till att skapa en lugnare och mer kontrollerad arbetsmiljö. Vissa filtrerar bort specifika ljudfrekvenser eller oönskade bakgrundsljud för att minska överkänsligheten och förbättra koncentrationen. Det möjliggör fortfarande att kunna följa med i en konversation. Hörselkåpor och hörselproppar av skum dämpar den totala ljudnivån och alla frekvenser lika mycket. Det passar den som har större behov av att minska alla ljud.

Hjälp att hålla reda på tiden

Tidshjälpmedel är praktiska verktyg som stödjer individen genom att underlätta tidsuppfattningen, skapa struktur och främja fokus. Att ha utmaningar med tidsuppfattningen är vanligt hos personer med adhd och autister men förekommer även hos andra.

En tydlig Timer ger en visuell representation av hur lång tid som återstår vilket underlättar förståelsen av tidsramar. Det ger möjlighet att bättre reglera sin tid, arbetsprocessen och övergången mellan olika arbetsuppgifter. Timern förmedlar tidsinformationen utan att störa koncentrationen på själva uppgiften.

Tyngd för att lindra anspänningar i kroppen

Tyngdhjälpmedel ger sensorisk input som kan lindra spänningar i kroppen. Det ökade trycket mot kroppen upplevs av många som tryggt och lugnande. En axeltyngd ger en påminnelse om att hålla axlarna nere och slappna av. Lite som en vänlig klapp på axeln. En utmärkt hjälp när stress drar upp axlarna och det är svårt att självmant slappna av. En tyngdfilt kan underlätta att känna sig bekväm och sitta på en plats. Det är ett diskret sätt att minska oro och förbättra koncentrationsförmågan.

De flesta av våra Tyngdhjälpmedel är maskintvättbara i 40° eller 60° och för vissa modeller finns även tvättbara överdrag.

Rörelse för ökad koncentration och vakenhet

En sittkudde kan underlätta för dem som sitter eller står mycket under arbetsdagen. Sittkudden ger en påminnelse om att röra på sig, att variera sin sittställning och ger bättre ergonomi. Att kunna röra på sig på stället ger utlopp för rastlöshet i kroppen. Rörelse stimulerar olika delar av hjärnan och främjar en mer alert och mottaglig sinnesstämning. Koncentration och vakenhet förbättras.

Ju mindre luft i sittkudden desto mer instabilitet och möjlighet att röra på kroppen för att få balans. Våra sittkuddar har olika taktila mönster på var sida för att ge olika sensorisk stimulans. En del sittkuddar kan också användas stående och fungera som balanskuddar.

Fokusverktyg för rastlösa fingrar

Taktila hjälpmedel, fingertrixare eller fidgets kan fungera som fokusverktyg. Fingrar i rörelse hjälper till att reglera hjärnans vakenhetsnivå och koncentration. Uppmärksamheten kan lättare riktas mot uppgiften istället för att tankarna glider iväg. Att klämma på en stressboll eller fingra på något kan också kanalisera överflödig energi.

En fingertrixare som är avsedd för rastlösa fingrar är ofta mindre störande än exempelvis klickande med en penna eller trummande fingrar mot bordsskivan. De flesta av våra hjälpmedel för rastlösa fingrar är tysta för att inte störa andra runtomkring. Några fingertrixare ger istället ljud ifrån sig som extra stimulans och respons.

Tugga och bita för bättre fokus

Tugghjälpmedel som är utvecklade för att bita och tugga på kan underlätta att fokusera och minska stress. Du har kanske någon gång har bitit eller sugit på en penna när du stått inför ett svårlöst problem och fokuserat på att hitta en lösning. Behovet av att bita och tugga på något är naturligt. Utöver bättre fokus kan Tugghjälpmedel också ge utlopp för överstimulering eller stress.

En del personer har ett större behov än andra av sensorisk stimulans i munnen. Då kan till exempel en Tuggpenntopp passa utmärkt för att spara pennorna och undvika att ha mindre lämpliga föremål i munnen. Tuggarmband och Tugghalsband är enkla att ha med sig och ta till när de behövs. Många Tugghjälpmedel har dessutom taktila ytor och former som är stimulerande att fingra på, som en fidget eller fingertrixare.

Lägsta priset de senaste 30 dagarna:

Priset är det lägsta som produkten haft de senaste 30 dagarna, innan prissänkningen genomfördes. Om priset sänkts gradvis under de senaste 30 dagarna visas det pris som gällde före den första prissänkningen.