Laddar

Kurser och workshops

I takt med att kunskapen om funktionsvariationer ökar så ökar också mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och adhd. En diagnos är ingen stämpel, utan ett sätt att beskriva individens styrkor och svagheter. Genom den kunskapen vill vi kunna ge alla elever förutsättningar att utvecklas efter sina förmågor, och nå sin fulla kapacitet. Men en utredning som leder till diagnos är bara ett första steg, avsett att peka ut riktningen. Det är nu som det hårda arbetet börjar.

Att undervisa en elev med en funktionsnedsättning kan jämföras med att försöka passa in en rund form i en fyrkantig mall. Vi får ofta höra att individuella anpassningar krävs, men får sällan veta hur det ska gå till. I vårt kursutbud finns alternativ både för dig som söker en teoretisk djupdykning, och för dig som snarare vill ha konkreta råd att ta med direkt in i verksamheten.Våra föreläsare

Anna-Karin Arnald

Logoped, VD

Linda McCluskey

Logoped
 • KURS: Språkliga utmaningar i förskolan – Små förändringar, stora resultat

  Kort om kursen

  Genom en kombination av föreläsning och workshop kommer våra logopeder förse personalteamet med verktyg att upptäcka och hjälpa barn med språkliga svårigheter, och ge en god språklig stimulans till alla barn. Kursen kan med fördel kombineras med vår workshop: ”Pedagogiskt språkligt material eller hyllvärmare?”.

  För vem

  Kursen vänder sig till all personal som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn i förskolan. Inga specifika förkunskaper krävs.

  Kursens syfte

  Efter avslutad kurs har deltagarna fått grundläggande kunskap om barnets normala språkutveckling, vad språkstörning är, hur en språkstörning kan ta sig uttryck och inledande information om hur du som pedagog i förskolan kan stötta barn med språksvårigheter, och erbjuda språklig stimulans i vardagen till alla barn. Grundläggande information om flerspråkighet och neuropsykiatriska funktionsvariationer (till exempel adhd och Autism) kommer också att ges. 

  Tid och plats och längd på kursen

  Enligt överenskommelse. Vi skräddarsyr kursen efter ditt behov.

  Pris

  Kontakta oss för offert.

 • WEBBKURS: Språkstörning i förskolan – Små förändringar, stora resultat

  Språkstörning i förskolan är en webbaserad kurs för dig som arbetar inom förskolans verksamhet. Särskilt för dig som har barn med språkstörning/DLD (Developmental language disorder). Även du som har barn med andra typer av språkliga utmaningar, språklig sårbarhet eller nyanlända barn i gruppen kommer att ha glädje av innehållet. I kursen får du lära dig mer om språkets uppbyggnad, vad språkstörning/DLD är och på vilket sätt du bäst kan stötta dessa barn med hjälp av anpassningar och språkstimulans.

  Onlinekursen ger dig en unik möjlighet att lära i det tempo och på de tidpunkter som passar dig bäst. Inlärningen är interaktiv och en stor del av den sker i ditt daglig arbete i förskolan genom att tillämpa övningsuppgifter.

  Du får bekanta dig med begrepp som

  • Språklig sårbarhet
  • Alternativ kommunikation
  • Pekprat
  • Tydliggörande pedagogik

  Kursen tar upp

  • Fakta om språkstörning och språkinlärning.
  • Verktyg för att ge alla barn möjlighet att ta till sig information.
  • Språkstimulans i förskolan. Knep, material och övningar.
  • Tillämpa verktygen i vardagen – praktiska övningar.

  Kursupplägg

  • Fyra förinspelade lektioner (25-40 minuter/lektion).
  • Extramaterial i form av texter som kompletterar lektionerna.
  • Sju uppdrag som består av praktiska övningar att genomföra i verksamheten.

  Kursmomenten genomför du i det tempo och på de tidpunkter som passar dig. Lektionerna är mellan 25-40 minuter långa. En stor del av de praktiska övningarna kommer att ske i verksamheten, som en integrerad del av ditt arbete i förskolan. Den totala tidsåtgången beror på hur mycket tid du lägger ner på de praktiska övningarna. Uppskattningsvis kommer det att ta dig omkring fyra veckor att genomgå hela kursen, beroende på ditt tempo.

  Eftersom en stor del av de praktiska övningarna tillämpas som en del av ditt arbete i förskolan, behöver du förmodligen inte ta ledigt från jobbet för att gå kursen. Det är ändå viktigt att du har din chefs godkännande och att du i förväg avsätter tid för att genomföra de olika kursmomenten. Det är också viktigt att du tar dig tid att låta kunskaperna sjunka in och att du genomför uppdragen enligt instruktionerna. Om du följer dessa kommer du börja se resultat redan efter ett par genomförda uppdrag – både i din egen utveckling och hos barnen med språkliga utmaningar på förskolan.

  Du har möjlighet att köpa till personlig handledning tillsammans med någon av våra erfarna barnlogopeder hos Funka Mera. Du vill kanske ställa frågor efter genomgången kurs, eller behöver specifik handledning kring hur du lägger upp ditt arbete i förskolan. Kontakta oss för önskemål om handledningstimmar.

  Kan jag gå kursen även om jag inte arbetar i förskolan?

  Du är välkommen att gå kursen vem du än är, men innehållet är anpassat för att personal inom förskolan ska få så stor utdelning som möjligt.

  Är du lärare i åk F-3 rekommenderas istället webbkursen Språkstörning, inkluderande verktyg i klassrummet. Läs mer om kursen nedan.

  Webbkursen Språkstörning i förskolan, för en eller flera deltagare, köper du enklast här i vår webbshop. Har du frågor om kursen och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

 • FÖRELÄSNING: Språkutveckling i förskolan – Föräldracoachning

  Kort om kursen

  Utnyttja föräldramötet till att låta våra logopeder informera föräldrarna om hur de bäst kan bidra till en god språkutveckling hos barnen.

  För vem

  Föräldrar till barn i förskolan. Lämpligt för exempelvis föräldramöten.

  Kursens syfte

  Information om barnets normala språkutveckling samt när man bör söka hjälp. Vi ger även information om hur man som förälder och anhörig kan stimulera barnets språkutveckling i vardagen.

  Hur lång är kursen?

  60-120 minuter

  Tid och plats för kursen

  Enligt överenskommelse.

  Pris

  Kontakta oss för offert.

 • KURS: Språkstörning i klassrummet

  Kort om kursen

  Under fyra kurstillfällen ger vi er möjlighet att fixa en inkluderande miljö för era elever med språkstörning eller språksvårigheter.

  För vem

  Pedagoger i grundskolan.

  Efter avslutad fortbildning kommer kurstagaren att ha tillgodogjort sig:

  • Grundläggande kunskap om barnets språkutveckling, språkstörning och andra typer av språksvårigheter, samt flerspråkighet.
  • Goda kunskaper kring språkligt förhållningssätt och verktyg för att underlätta kunskapsinhämtningen för elever med språkstörning/språksvårighet.
  • Goda kunskaper om allmän språklig stimulans för att förebygga språksvårigheter/språkstörning.

  Kursens upplägg

  • Fyra kurstillfällen à 60-90 minuter beroende på hur många som deltar.
  • Kursdeltagarna får uppgifter/övningar att utföra i den dagliga verksamheten att utföras mellan fortbildningstillfällena för att på så sätt befästa det de har lärt sig.
  • Samtliga kursdeltagare bör, för att uppnå önskade resultat, närvara vid samtliga fortbildningstillfällen, samt prioritera de uppgifter som ska utföras.
  • Kursdeltagarna förväntas förbereda sig genom att läsa ett antal artiklar, som erhålles innan kursstart.

  Tid och plats för kursen

  Enligt överenskommelse.

  Pris

  Kontakta oss för offert.

 • WEBBKURS: Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet

  Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet är en webbaserad kurs för lärare i åk F-4, som ger dig en unik möjlighet att lära i det tempo, och på de tidpunkter som passar dig bäst. Inlärningen är interaktiv, och en stor del av den sker i verksamheten, genom övningsuppgifter.

  Kursen riktar sig till

  Kursen riktar sig till dig som är lärare i de lägre årskurserna (ca åk F-4), och som har elever med språkstörning i din verksamhet. Även du som har elever med andra typer av språksvårigheter, språklig sårbarhet eller nyanlända elever, kommer att stor glädje av innehållet.

  Det här kommer du lära dig

  I kursen får du lära dig 8 verktyg, som använda på rätt sätt hjälper dig att skapa en inkluderande undervisning, utan att behöva prioritera bort andra elever i klassen. I praktiken kommer du behöva lägga MINDRE tid på att anpassa din undervisning, samtidigt som dina elever med språkstörning får optimala förutsättningar för inlärning.

  Om du samarbetar med t.ex. en specialpedagog eller logoped kring dina elever med språkstörning eller språksvårigheter, kommer du att uppnå ännu bättre resultat, men det är inget krav för att du ska lyckas med kursen.

  Ur kursinnehållet:

  • Logopedens fakta om språkstörning och språkinlärning.
  • 8 verktyg för ett inkluderande klassrum.
  • Tillämpa verktygen i vardagen – Praktiska övningar.
  • Få föräldrarna med på språktåget, och gör dem till en resurs.
  • Hur arbetar ”proffsen”? – en intervju med Cecilia Engstrand från Brageskolans språkklasser.
  • Flickan med språkstörningen – en sann berättelse om att växa upp med språkstörning.

  Det här är en webbkurs

  En webbkurs är en helt onlinebaserad form av inlärning, där du får träffa våra logopeder i ett antal förinspelade ”lektioner” (tutorials). Du har hela tiden tillgång till vår support, om du skulle ha några frågor, eller om det tekniska skulle strula.

  En webbkurs är inte samma sak som att se t.ex. en inspelad föreläsning på nätet. Inlärningen i våra webbkurser är helt interaktiv. Lektionerna varvas med praktiska övningar, sk. ”uppdrag”, som du ska genomföra i din vardag. För att uppnå så goda resultat som möjligt är det mycket viktigt att du genomför uppdragen i den ordning de kommer, och enligt våra instruktioner. På så sätt kommer du, när du genomfört en kurs, inte bara ha skaffat dig ny kunskap – du kommer också ha utvecklat nya färdigheter, och hittat metoder för att tillämpa dem i din vardag.

  Jämför detta med att gå på en föreläsning, där du får en massa ny kunskap och inspiration, men där du aldrig riktigt hittar tiden att börja tillämpa den. Risken är stor att det du lärt dig faller i glömska.

  Hur lång tid tar det, och hur är upplägget?

  Kursen innehåller logopedledda lektioner, i kombination med textmaterial och ett antal ”uppdrag”, dvs praktiska övningar i din vardag. Du genomför kursmomenten i det tempo och på de tidpunkter som passar dig. Lektionerna är relativt korta, men tidsåtgången beror på hur mycket tid du lägger ner på de praktiska övningarna. Beroende på ditt tempo så uppskattar vi att det kommer ta dig ca 4-8 veckor att gå färdigt kursen för oss.

  Eftersom en stor del av de praktiska övningarna kommer att ske i klassrummet, som en integrerad del av din undervisning, kommer du förmodligen inte behöva ta ledigt från jobbet för att gå kursen. Det är trots det viktigt att du har din chefs godkännande, och att du i förväg avsätter tid i din kalender för att genomföra de olika kursmomenten.

  Det är också viktigt att du tar dig ordentlig tid att låta kunskaperna sjunka in, och genomföra de övningar vi ger dig, eftersom det är där du kommer att se resultat – både i din egen utveckling, och hos dina elever.

  Jag vill gärna gå en webbkurs för er, men jag är inte lärare i åk F-4

  Du får naturligtvis gå vår kurs vem du än är, men vi har anpassat innehållet för att just den här gruppen ska få så stor utdelning som möjligt. Vi arbetar intensivt för att bygga kurser som riktar sig till andra målgrupper. Hör gärna av dig med dina önskemål!

  Kursen köper du enklast i vår webbshop. Om du vill ha mer information, så maila oss på service@funkamera.se

Lägsta priset de senaste 30 dagarna:

Priset är det lägsta som produkten haft de senaste 30 dagarna, innan prissänkningen genomfördes. Om priset sänkts gradvis under de senaste 30 dagarna visas det pris som gällde före den första prissänkningen.