Laddar

Jag läser ganska snabbt men jag har svårt att förstå det jag läser.


Jag läser ganska snabbt men jag har svårt att förstå det jag läser.
Vad kan det bero på och vad kan jag göra åt det?

Svårigheter med läsförståelse kan bero på många olika saker. Ofta beror det på något av, eller en kombination av följande:

Svårt med den tekniska läsningen (avkodningen). Det är detta som kallas för dyslexi. Om det är svårt och jobbigt att läsa ihop bokstäver till ord så kan läsningen ta mycket energi och då kan det bli svårt att förstå det man läser. Den som har dyslexi läser oftast långsamt och mödosamt, men en del läser snabbt men gör istället många felläsningar som kan påverka förståelsen.
Svårt med koncentrationen. Det vill säga att man ”zoomar ut” och kanske tänker på något annat när man läser. Det kan också vara  arbetsminnet  som är svagt: Man glömmer det man har läst innan man har hunnit bearbeta det i hjärnan. Svårt med koncentration och arbetsminne är vanligt när man till exempel har ADHD».
Svårt med språket. Den som har svårt att förstå orden och grammatiken i språket får också svårt med läsförståelsen. Språksvårigheter kan bero på många olika saker, till exempel att man har ett annat språk som modersmål eller att man har det som kallas för DLD eller språkstörning».

Den som har svårt med läsförståelsen kan få göra en en läs- och skrivutredning hos en logoped. Logopeden testar då den tekniska läsningen (avkodningen), läsförståelsen, ordförrådet, och andra färdigheter, till exempel arbetsminnet, för att hitta orsaken till svårigheterna.

Det finns en del du kan göra själv för att öva läsförståelsen:
  • Läs så mycket som möjligt. Försök hitta texter som intresserar dig, men se till att läsa olika typer av texter, till exempel nyheter, faktatexter och skönlitteratur.
  • Ett starkt ordförråd är viktigt för läsförståelsen. Läsning är ett bra sätt att öka ordförrådet. När du läser ord du inte förstår: skriv ner dem i en bok, ta reda på vad de betyder, och skriv även ner betydelsen i boken.
  • Det kan vara lättare att förstå texter om de är kortare och innehåller enklare ord. På biblioteket kan du få bra hjälp att hitta lättlästa böcker. Du kan också testa att googla på lättläst litteratur så får du upp många förslag.
  • Många personer har lättare att lyssna på texter i stället för att läsa dem. Det kan man göra genom ljud/talböcker eller talsyntes (att datorn läser upp det som står skrivet). För en del underlättar det att både lyssna på texten och läsa den samtidigt. Andra vill bara lyssna eller bara läsa. Testa vad som passar bäst för just dig.


Anna-Karin ArnaldAnna-Karin Arnald, Logoped, VD, Funka Mera

2023-06-12 2023-06-12 @ 11:03:24

Lägsta priset de senaste 30 dagarna:

Priset är det lägsta som produkten haft de senaste 30 dagarna, innan prissänkningen genomfördes. Om priset sänkts gradvis under de senaste 30 dagarna visas det pris som gällde före den första prissänkningen.