Laddar

Hur vanligt är det med språkstörning ”utan nåt annat”?

Man räknar med att 4-5% av befolkningen har språkstörning och 1-2% har grav språkstörning. Siffrorna varierar lite beroende på hur man räknar och definierar begreppen.

Källa: språkforskning.se


2023-08-23 2023-08-23 @ 17:08:20