Laddar

Flerspråkighet i förskolan

För personal och rektorer
De flesta som arbetar i förskolan möter barn som har ett annat modersmål än svenska. Det kan tex vara barn där en vårdnadshavare har utländsk bakgrund, nyanlända barn eller barn som pratar ett minoritetsspråk. Flerspråkighet är positivt för barns språkutveckling och bidrar till att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket.

Anna-Karin har som logoped arbetat bland annat inom barnhabiliteringen, i språkklasser och språkförskola samt gjort läs- och skrivutredningar.

Läs mer och anmäl dig hos kui.se här»

Datum: 26 september, 2023 ( 18:00 - 21:00 )
eller 21 november, 2023 ( 18:00 - 21:00 )
Adress: Distans, länk via anmälan

Utbildningens innehåll
———————————————————
• Flerspråkighet, språklig sårbarhet och språkstörning – hur hänger de ihop?
• Språkligt förhållningssätt när flera språk förekommer i barngruppen.
• Samarbete med hemmet – hur får vi det att fungera?
• Projekt och teman.
• Flerspråkiga lärmiljöer.
• AKK, bilder och kroppsspråk .
• Planerade lekar och sagostunder – ord och begrepp.
• Den flerspråkiga pedagogen.
• Samarbete med hemmet.

Läs mer och anmäl dig hos kui.se här»


Vill du beställa en utbildning, webbkurs eller föreläsning kan du läsa mer här eller ta kontakt direkt med service@funkamera.se
2023-06-12 2023-06-12 @ 10:56:46
Bloggmeny

Tips & Råd

Här finns information, inspiration, utbildning och pedagogiska verktyg för de barn, ungdomar och vuxna som kan behöva lite extra stöd för att klara vardagen. Med rätt kunskap uträttar vi stordåd tillsammans!

Vi vill vara med och sätta diagnosen Språkstörning (DLD) på kartan. Det är därför vårt fokus är så stort på just den NPF-diagnosen. Visste du att det finns fler som har diagnosen DLD än som till exempel har adhd? Läs mer på vår kunskapsbank och fråga gärna våra logopeder om du vill fördjupa dig i någon fråga.