Laddar

Jag undrar hur och när ska man börja lära barn språkljud?


Jag undrar hur och när ska man börja lära barn språkljud?

Hur länge är det okej att barnet inte kan konsonanter (förutom d och t)?

Det är svårt att ge ett generellt svar på detta men vid 4 års ålder bör de flesta språkljuden finnas förutom ”r”, ”sje-ljuden” och ”tje-ljuden”. Dessa kan komma lite senare. Är det så att barnet vid 4 års ålder saknar några andra ljud tycker jag att man ska kontakta logoped. Innan 4 års ålder kan man avvakta lite mer om barnet kan uttrycka sig i övrigt och inte själv är besvärad över sina uttalsbrister.

Är det så att barnet visar talängslan på grund av sina uttalssvårigheter ska man absolut söka hjälp tidigare. Jag tycker inte att man ska träna ljud med barnet om man inte har kontakt med logoped som kan handleda utan i så fall är det bättre att man bara ”ger tillbaka det rätt” så att säga. Om barnet säger ”dotta” så säger man ”ja, där är din docka”.


Linda McCluskeyLinda McCluskey, Logoped, Funka Mera

2023-06-12 2023-06-12 @ 11:05:03