Laddar

Vid vilken ålder görs läs- och skrivutredningar på barn?

I Sverige rekommenderas idag dyslexiutredning hos logoped på barn tidigast i årskurs 3, i undantagsfall på vårterminen i årskurs 2. Anledningen till att man inte gör utredningar tidigare är att barnet först ska ha fått en chans att komma igång med läs- och skrivutvecklingen.

För att en utredning hos logoped ska anses motiverad ska barnet först ha fått många (och goda) chanser att öva läsning via intensivträningsperioder. Om barnet trots det inte kommer igång som förväntat med läsningen kan remiss till logoped skrivas av elevhälsan för läs- och skrivutredning.

I vissa delar av landet görs läs- och skrivutredningar tidigast i årskurs 5.

I skolan har eleven alltid rätt till de åtgärder och anpassningar som krävs. Det krävs alltså inte en dyslexidiagnos för detta.


Anna-Karin ArnaldAnna-Karin Arnald, Logoped, VD, Funka Mera

2023-06-12 2023-06-12 @ 11:04:25