Laddar

Kommunicera med hjälp av tecken - Ja TAKK!

Vad är nu detta? Du går till logopeden för att få hjälp med talet, och kommer därifrån med rådet att börja prata teckenspråk! Varför det? Ditt barn är ju inte hörselskadat! Och tänk om “teckenspråket” hämmar talutvecklingen?

Lugn, bara lugn. Det ditt barns logoped har rekommenderat är inte teckenspråk, utan något som kallas för TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Ibland används även uttrycken teckenkommunikation, eller “tecken som stöd”. (ibland förkortat TSS) TAKK används som ett komplement till det talande språket, när ett barn, en ungdom eller en vuxen behöver extra stöd för att göra sig förstådd eller förstå talat språk.

Här kommer svar på de vanligaste frågorna kring TAKK;

Varför ska vi använda TAKK?

TAKK har tre huvudsyften:

  • Att kunna göra sig förstådd när talet inte räcker till. Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen, och tecknen är ofta tydligare och lättare att lära sig, eftersom man har stöd av både syn- och känselintryck.
  • Som extra stöd när man har svårt att förstå talat språk. När den som talar även tecknar har lyssnaren stöd av både synen och hörseln för att förstå. När du använder TAKK så saktas dessutom ditt eget taltempo ner. Dessutom är det lättare för mottagaren att förstå det du säger eftersom du tecknar de betydelsebärande orden.
  • Som ett sätt att stimulera språkutvecklingen, och i bästa fall få det talade språket att komma igång

Vad är det för skillnad på TAKK och teckenspråk?

Teckenspråk är de språk som används av bland annat döva och hörselskadade personer runt om i världen. Teckenspråk är egna språk med egen grammatik. En vanlig missuppfattning är att teckenspråksanvändare runt om i världen skulle använda samma språk. Sanningen är att de olika teckenspråken skiljer sig åt runt om i världen, precis som de talade språken.

TAKK bygger på de tecken som används i teckenspråk, men är kraftigt förenklat, och saknar egentlig “grammatik”. Man tecknar bara de viktigaste orden i meningen (om t.ex. jag vill säga “Jag har en röd boll”, så tecknar jag kanske bara orden röd och boll).

Tänk om mitt barn blir bekvämt och slutar tala helt när vi introducerar TAKK?

Svaret är NEJ!!! TAKK hämmar aldrig någonsin tal- och språkutvecklingen. Vi människor är programmerade att kommunicera på det sätt som bäst hjälper mottagaren att förstå. Så fort ditt barn har tillräckligt med talande ord för att göra sig förstådd kommer tecknen helt eller delvis överges till förmån för talet.

Däremot finns en hel del forskning och erfarenhet som tyder på motsatsen: Att teckenstödet kan stimulera språkutvecklingen och ge barnets tal och språk den skjuts det behöver för att komma igång. Dessutom släpper en hel del frustration när barnet får en möjlighet att förstå och göra sig förstådd. Det är bland annat därför vi rekommenderar TAKK till barn med försenad tal- och språkutveckling.

Vem ska lära sig TAKK?

Alla som kan använda sina händer kan ha glädje och nytta av att lära sig teckna, men metoden är i första hand utvecklad för den som behöver extra stöd – t.ex. barn som av olika anledningar har en försenad tal- eller språkutveckling.

Vad är Babytecken?

Det finns idag populära kurser i sk. “Baby Signs”, eller “Babytecken”; dvs teckenkommunikation för bebisar.

Dessa kurser är ett utmärkt sätt att öka kommunikationen och samvaron mellan föräldrar och barn, och att ge barnet ett sätt att göra sig förstådd innan talet är utvecklat.

TAKK kan, som jag nämnde tidigare, hjälpa barn med försenad tal- och språkutveckling att komma igång med språket, men tyvärr går en del oseriösa aktörer ut med att teckenkommunikation skulle göra barnen “smartare”. För detta påstående finns, såvitt jag känner till, inga vetenskapliga belägg. Ibland förekommer även indirekt skräckpropaganda om att barnen skulle halka efter om man inte går den och den kursen. Så är det givetvis inte! Glöm inte att stressade föräldrar ger stressade barn. Stress är inte bra för inlärningen.

Men en kurs i babytecken kan vara en fantastisk möjlighet för dig som förälder att umgås mer med ditt barn, och hitta en härlig samvaro. Alltså; tycker du att det är mysigt så kan du absolut anmäla dig till kurs i babytecken (lika gärna som babysång, babysim eller någon annan aktivitet) - men känn det inte som ett måste!

Själv tecknade jag en hel del med mitt förstfödda barn när han var bebis. Jag var då en ganska nykläckt logoped och tyckte att det var kul att testa. Han tog snabbt efter tecknen, och tecknade flera ord innan han använde talat språk. Hans första "tvåordsmening" var en blandning av ord och tecken, och det hände på förskolan:  Förskolläraren berättade att han hade sagt ordet "Mamma" och gjort tecknet för "jobba": "Mamma jobbar".

När barn nummer två kom blev det svårare. Det var så mycket annat att stå i och jag hade ju aldrig båda händerna lediga. Lite synd, men även barn nummer två utvecklade språket som förväntat – tecken eller inte!

Här hittar du material med TAKK/tecken som stöd ››

/Anna-Karin Arnald
Legitimerad logoped, VD Funka Mera


Den här sidan har tidigare publicerats på Only for Heroes webbplats.


2023-06-20 2023-06-20 @ 11:50:36
Bloggmeny

Tips & Råd

Här finns information, inspiration, utbildning och pedagogiska verktyg för de barn, ungdomar och vuxna som kan behöva lite extra stöd för att klara vardagen. Med rätt kunskap uträttar vi stordåd tillsammans!

Vi vill vara med och sätta diagnosen Språkstörning (DLD) på kartan. Det är därför vårt fokus är så stort på just den NPF-diagnosen. Visste du att det finns fler som har diagnosen DLD än som till exempel har adhd? Läs mer på vår kunskapsbank och fråga gärna våra logopeder om du vill fördjupa dig i någon fråga.