Laddar

Språkstörning - Nio vanliga missförstånd

Missförstånd och fakta om språkstörning

En språkstörning innebär att förmågan att förstå och uttrycka sig språkligt är påtagligt nedsatt och kan yttra sig på olika sätt. Statistiskt sett finns det minst ett barn i varje skolklass med en språkstörning. Men trots att kunskaperna ökar, så lever många seglivade myter och missförstånd kvar. Här vill jag försöka avliva några av dem.

1. Språkstörningar går över när barnen blir äldre.

Fel! Det finns språkförseningar, som “går över” när barnet mognar, men en språkstörning finns kvar hela livet - även om den kan ta sig olika uttryck. Även barn med språkstörning utvecklas och blir bättre och bättre i sin språkliga förmåga, men ofta går utvecklingen långsammare än hos jämnåriga. Därför riskerar ett barn med språkstörning att halka efter mer och mer ju mer åren går, särskilt om inte rätt insatser sätts in.

2. En språkstörning påverkar bara svenskaundervisningen

Fel! En språkstörning påverkar ALL inlärning i ALLA ämnen. Eleven behöver förstå instruktioner och lära sig ord och begrepp i alla skolans ämnen. I de flesta ämnen behöver eleven också kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt för att visa sina kunskaper.

3. Språkstörningar kan bero på flerspråkighet

Fel igen! En språkstörning kan inte orsakas av flerspråkighet. Däremot kan förstås även flerspråkiga barn ha språkstörning. Tänk dig ett barn som har ett rörelsehinder, och som utövar flera olika sporter. Rörelsehindret har inte ORSAKATS av de olika sporterna, men kommer troligen att påverka utövandet av dem. På samma sätt orsakas en språkstörning aldrig av att barnet har fått lära sig flera språk, men språkstörningen kommer att ge barnet svårigheter på alla sina språk.

4. Barn med språkstörning har lägre intelligens än andra.

Superfel! Om du är utomlands och inte kan språket så är du inte mindre intelligent för att du inte förstår allt som sägs - eller hur?
Däremot får många elever med språkstörning inlärningssvårigheter, eftersom språket är vårt viktigaste redskap för inlärning. Därför är du som finns i barnets närhet oerhört viktig, för att ge alternativa vägar till inlärning.

5. Barn med språkstörning talar alltid otydligt

Fel! En del barn med språkstörning har otydligt tal. Svårigheter att uttala språkljud KAN alltså vara ett tecken på språkstörning, men det behöver inte vara det. För många är språkstörningen ett dolt funktionshinder, som inte märks, eller hörs på uttalet.

6. Johan har inte en språkstörning, han har bara svårt att koncentrera sig

Nja, det kan vi inte veta innan vi har tagit reda på VARFÖR Johan verkar ha svårt att koncentrera sig. Visst förekommer det att barn med språkstörning också har koncentrationssvårigheter, men det kan också vara språkliga svårigheter som är grundproblemet. Har du någonsin försökt se en otextad film på ett språk du inte behärskar så väl? Då kanske du märkte hur mycket energi som gick åt för att hänga med i handlingen. Det kan göra att du får svårt att koncentrera dig på filmen.

7. Lisa är bara lat. Hon kan om hon vill

Fel, fel fel, fel, fel!
Visst är vi människor bekväma av naturen, och visst väljer vi de vägar som tar minst energi för oss. Det är ett smart sätt att spara på krafterna. Men barn VILL kommunicera, förstå och bli förstådda. Alla barn gör så gott de kan. Om Lisa inte hänger med i skolan så beror det på att undervisningen är svår för henne. Om hon talar så att ni inte förstår, så beror det på att hon inte KAN tala tydligare.

8. Jag brukar låtsas att jag inte förstår för att tvinga Maria att tala tydligare

Ibland får jag höra den kommentaren. Det kan vara pedagoger eller föräldrar, som i all välmening tror sig ha kommit på ett bra sätt att hjälpa ett barn att få ett "bättre" tal. Men snälla, gör inte så. Bara. Gör. Det. Inte.

Som jag skrev tidigare -  barn VILL kommunicera, och de VILL att du ska förstå dem. Om du låtsas att du inte förstår, riskerar du att Maria helt tappar motivationen att tala och kommunicera med dig. Lyssna på VAD hon säger. Inte HUR hon säger det. Om du verkligen inte förstår, så försök hjälpa henne att göra sig förstådd på olika sätt istället, t.ex via AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

9. Sist men inte minst. Låt inte barnet överlista dig!

Jag har stött på många barn och ungdomar med språkstörning som har tagit sig igenom många år i skolan utan att någon har märkt deras svårigheter att förstå och hänga med i språket. Anledningen till detta är att de är SMARTA, ja, kanske för smarta för sitt eget bästa? Många barn lär sig tidigt att snabbt läsa av gester, mimik och kroppsspråk, för att kunna göra det som förväntas av dem, trots att de egentligen inte förstår språket. De flesta är inte ens medvetna om att de gör det, De tror ju att alla gör på samma sätt.

Arbetar du i grundskolan och vill lära dig mer om språkstörning?

Läs mer här om vår webbkurs, där du får lära dig mer om vad en språkstörning kan innebära, och hur du som arbetar i skolan enklast gör de anpassningar som krävs.

Hitta språkmaterialet du behöver

Vi har material för lustfylld inlärning med språket i fokus. Med TrioLud Vokabulär 1 får ni öva både ordförråd, begreppsuppfattning och grammatisk förmåga. Eller upptäck det fantastiska materialet "En dag med Familjen Kippin"  - ett omfattande övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutvecklingen på ett idérikt och mångsidigt sätt!

Att möta elever med språkstörning är en pedagogisk utmaning, men med rätt verktyg kan du dramatiskt förbättra elevens förutsättningar till inlärning.

/Anna-Karin Arnald
Legitimerad logoped, VD Funka Mera

Den här sidan har tidigare publicerats på Only for Heroes webbplats.


2023-09-01 2023-09-01 @ 22:46:44
Bloggmeny

Tips & Råd

Här finns information, inspiration, utbildning och pedagogiska verktyg för de barn, ungdomar och vuxna som kan behöva lite extra stöd för att klara vardagen. Med rätt kunskap uträttar vi stordåd tillsammans!

Vi vill vara med och sätta diagnosen Språkstörning (DLD) på kartan. Det är därför vårt fokus är så stort på just den NPF-diagnosen. Visste du att det finns fler som har diagnosen DLD än som till exempel har adhd? Läs mer på vår kunskapsbank och fråga gärna våra logopeder om du vill fördjupa dig i någon fråga.