Laddar

Matematik, språk och mönster – hur hänger det ihop?

Matematik, är väl siffror som man staplar på varandra och så räknar man ut något längst ner? Nja, så enkelt är det inte. Matematik är mycket mer än så. Matematiken har sitt eget språk. 

Dels har vi benämningen på alla siffror och matematiska tecken, men sen ingår det så många olika begrepp inom matematiken. Många begrepp är specifika för matematiken, till exempel algebra, faktor och geometri. För att kunna lösa matematiska uppgifter måste man även förstå mer vardagliga begrepp, som även ingår i andra sammanhang i vårt språk, till exempel först och sist, mellan, störst och minst. Alltså ord som vi även har i andra sammanhang i vårt språk.

Men mönster då, var kommer de in?

Varför ska man kunna mönster för att förstå matematik? Mycket inom matematiken består av talmönster och talföljder.  Men alla mönster vi ser runt omkring oss är inte matematiska. För att ett mönster ska vara matematiskt ska det ha något som återkommer regelbundet. En prickig tröja har alltså ett matematiskt mönster bara om prickarna återkommer i en speciell följd. Talföljden 1, 3, 5, 7 är ett matematiskt mönster för det är ojämna siffror.  3, 6, 9, 12, 15 är också ett matematiskt mönster för där adderar jag 3 hela tiden. Barn kan börja träna denna förmåga redan innan de har full kontroll på alla siffror genom att försöka se till exempel färgmönster eller andra regelbundenheter. 

Dessa två till synes icke-matematiska områden, men som har så mycket med den grundläggande matematiken att göra, kan vi kombinera i ett och samma spel: Räkna med bilar.

Förslag på hur ni kan träna språk och mönster med spelet Räkna med bilar

  • Ställ upp en rad med röda bilar och en rad med blå bilar. Raderna ska inte vara lika långa. Prata om vilken rad som har minst antal bilar och mest.
  • Gör raderna lika långa och prata om begreppet lika många.
  • Byt ut en bil mitt i den ena raden och prata om vilken bil som står i mitten, vilka som står framför och vilka som står bakom.
  • Prata om vilken bil som står först och vilken som står sist.
  • Bilda ett mönster med bilar med olika färger, först bara varannan bil men därefter lite svårare mönster, till exempel två röda, en grön, två blå. Be barnet bygga vidare på mönstret.
  • För att träna språkförståelse kan man ge barnet muntliga instruktioner som ”ställ en blå bil bakom en grön bil” eller ”gör ett mönster med en gul bil, en grön, bil och en blå bil, upprepa”.

Det här är bara några sätt att träna matematisk förmåga med ett helt vanligt spel.

Lycka till!


2024-02-06 2024-02-06 @ 10:23:24
Bloggmeny

Tips & Råd

Här finns information, inspiration, utbildning och pedagogiska verktyg för de barn, ungdomar och vuxna som kan behöva lite extra stöd för att klara vardagen. Med rätt kunskap uträttar vi stordåd tillsammans!

Vi vill vara med och sätta diagnosen Språkstörning (DLD) på kartan. Det är därför vårt fokus är så stort på just den NPF-diagnosen. Visste du att det finns fler som har diagnosen DLD än som till exempel har adhd? Läs mer på vår kunskapsbank och fråga gärna våra logopeder om du vill fördjupa dig i någon fråga.