Laddar

Skapa en NPF-anpassad lärmiljö

För den som har svårt att reglera sin uppmärksamhet, sortera olika sinnesintryck eller förstå och komma ihåg information, kan en helt vanlig dag i skolan upplevas kaotisk. Detta tar energi från inlärningsprocessen och kan i många fall leda till utagerande beteende, eller att eleven blir hemmasittande och inte orkar gå till skolan. Genom anpassningar av lärmiljön, och bemötandet av eleverna, kan vi undvika de värsta fallgroparna, och ge fler elever optimala förutsättningar för inlärning.

Läs gärna texten om Sam, som är en elev med annorlunda perception.

Att NPF-anpassa skolan behöver inte vara så svårt eller dyrt som många tror. Med relativt små åtgärder kan vi skapa förändring, som märks på riktigt. En NPF-säkring tar tid, och tålamod krävs, men det positiva är att du kommer att se resultat av arbetet tidigt i processen. Varje liten anpassning du gör kommer att ge resultat i form av lugnare och tryggare elever.

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet NPF inkluderar t.ex adhd/add, autism, dld/språkstörning och Tourettes syndrom. Dyslexi och dyskalkyli är så kallade relaterade tillstånd. För dig som vill lära dig mer om hur du anpassar lärmiljön för elever med språkstörning, vill jag särskilt tipsa om vår webbkurs: Språkstörning, inkluderande verktyg i klassrummet.

Den som har NPF kan ha svårt att:

 • Reglera sin uppmärksamhet
 • Tolka och sortera olika sinnesintryck
 • Tolka information i tal eller skrift
 • Kommunicera med sin omgivning
 • Hålla kvar information i minnet
 • Styra sina impulser och anpassa aktivitetsnivå

Det förekommer också att barn med NPF har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, inlärningssvårigheter eller matematiksvårigheter.

Miljön i skolan är full av intryck, samtidigt som eleven förväntas prestera, sitta still långa stunder, följa muntliga eller skriftliga instruktioner och interagera med vuxna och jämnåriga enligt de sociala normer som råder. De flesta av oss klarar detta utan att ens reflektera över det. Men för den med autism eller ADHD kan en helt vanlig skoldag bli överväldigande.

Alla elever med NPF är olika, men de åtgärder som finns i listan här gagnar de allra flesta. Även elever utan funktionsnedsättningar.

Skapa en NPF-anpassad lärmiljö (liten checklista):

 • Se till att kunskap om NPF finns hos minst någon person i varje arbetslag, samt i elevhälsoteamet  och skolledningen.
 • Om du inte har tiden eller resurserna kan en god start vara att införskaffa Linda Jensens bok Inkluderingskompetens vid adhd och autism
 • Se över ljussättningen i skolans lokaler.
 • Minimera mönster och information på väggar och skåp.
 • Ljuddämpa alla rum, samt minimera ljud som kan störa koncentrationen i klassrummet.
 • Hjälp eleverna att orientera sig i tid och rum med tydliga klockor och anvisningar med text och bildstöd i lokalerna.
 • Om möjligt, satsa på hemklassrum istället för elevskåp.
 • Se till att en uppsättning hjälpmedel för barn med NPF finns i varje klassrum, tex en fotgunga, sittkuddar, knäfiltar med tyngd, tyngdvästar, bänkskärmar, tidshjälpmedel och olika taktila hjälpmedel för att underlätta fokus och lugn. För att underlätta för dig har vi tagit fram olika Skol-kit (se nedan), med speciellt utvalda produkter för klassrummet.

Förhållningssätt i- och utanför klassrummet, att tänka på

 • Varierade arbetssätt under lektionerna.
 • Avgränsade arbetsuppgifter med små delmål.
 • ”Bocka av” avklarade uppgifter - Ge tydlig och positiv feedback!
 • Korta och varierade genomgångar.
 • Tydlig struktur på tavlan.
 • Pausa, sträck på benen och fyll på energi OFTA!
 • Förbered eleverna inför avvikelser från schemat, t.ex vid idrottsdagar och studiebesök.
 • Samarbeta och ge vårdnadshavarna information om läxor, hemuppgifter och schemaavikelser etc.

/Anna-Karin Arnald
Legitimerad logoped, VD Funka Mera

Den här sidan har tidigare publicerats på Only for Heroes webbplats.


2023-09-01 2023-09-01 @ 11:04:39
Bloggmeny

Tips & Råd

Här finns information, inspiration, utbildning och pedagogiska verktyg för de barn, ungdomar och vuxna som kan behöva lite extra stöd för att klara vardagen. Med rätt kunskap uträttar vi stordåd tillsammans!

Vi vill vara med och sätta diagnosen Språkstörning (DLD) på kartan. Det är därför vårt fokus är så stort på just den NPF-diagnosen. Visste du att det finns fler som har diagnosen DLD än som till exempel har adhd? Läs mer på vår kunskapsbank och fråga gärna våra logopeder om du vill fördjupa dig i någon fråga.

Lägsta priset de senaste 30 dagarna:

Priset är det lägsta som produkten haft de senaste 30 dagarna, innan prissänkningen genomfördes. Om priset sänkts gradvis under de senaste 30 dagarna visas det pris som gällde före den första prissänkningen.